de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Terapihaver for patienter med psykiske lidelser ved Psykiatrisk Center Gentofte
Item is

Ophav

 Ophav:
Veje, Mette L.1, Forfatter
Stigsdotter, Ulrika K.1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark, diskurs:18              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: This thesis is made in collaboration with patients and staff at the Psychiatric Cen- tre Gentofte. The aim is to identify and establish guidelines for the design of two therapeutic gardens for patients at open and closed wards at the Psychiatric Centre Gentofte. The guidelines and a focus on the effects which plants have on the sensory stimuli led to a comprehensive design proposal for the two therapy gardens that promote health and are beneficial to the rehabilitation of patients with mental health disorders. The guidelines are based on literature studies focusing on the needs in a therapeutic garden for patients with mental health disorders. Various studies and theories suggest that therapeutic gardens are health promoting, because they can offer experiences and activities that are based on the needs of the individual patient. The health promoting effects appear in the patients’ mental, physical and social wellbeing, thereby benefiting the rehabilitation. The guidelines explain which activities and experiences should be included in therapeutic gardens. Among the health promoting benefits of therapeutic gardens are the sensory experiences. A focus area for this project is the beneficial effect which plants have on sensory stimuli. The literature studies elucidate on the functions of senses, the roles of disturbance of perception and medical secondary effects, the interaction with sensory stimuli from plants, how sensory stimulating plants can be used to focus on body awareness and attention in order to recover emotional and physical abilities. Guidelines have also been established on the selection of plants and on how plants are implemented in the design proposal. Recordings and analysis of the physical conditions in the garden at the Psychiatric Centre Gentofte uncover issues and opportunities on site which form the basis for an elaborate design proposal. Based on the literature study together with recordings and analysis of the garden a questionnaire was prepared and interviews were conducted with patients and staff from three different wards at the Psychiatric Centre Gentofte. The aim has been to define patients’ behaviours, needs, use of, opinions on and wishes for a therapeutic garden. When designing therapeutic gardens, it is important to involve the users at an early stage, to get input for the sketching phase. The responses from the questionnaire and the information from the interviews reveal a comprehensive and important need/requirement for physical exercise, which has become an additional focus area for the two therapeutic gardens. A workshop with patients and staff from the Psychiatric Centre Gentofte was held at the end of the sketching phase. At the workshop a plan and a physical model of the therapeutic gardens was presented and discussed to give the patients an opportunity to respond and thus influence the final design proposals. The final design proposal is based on the above method. It satisfies the needs of patients and focuses on the senses, health and psychiatry. The two therapeutic gardens are designed in an organic form language with sensory experiences, activities and therapies that promote the physical, psychological and social aspects of the patient, and thereby benefit rehabilitation.
 Abstract: Dette speciale er lavet i samarbejde med patienter og ansatte ved Psykiatrisk Center Gentofte. Formålet er at identificere og danne retningslinjer for design af to terapihaver for patienter med psykiske lidelser tilknyttet henholdsvis til åbne og lukkede afsnit ved Psykiatrisk Center Gentofte. På baggrund af disse retningslinjer udfor- mes et samlet designforslag for de to terapihaver, der med fokus på sansestimuli fra planter, er sundhedsfremmende og gavner rehabiliteringen for patienter med psykiske lidelser. Retningslinjerne tager udgangspunkt i et litteraturstudie der redegør for patienter med psykiske lidelser og deres behov i en terapihave. Forskellige undersøgelser og teorier, peger på at terapihaver er sundhedsfremmende, fordi de kan tilbyde oplevelser og aktiviteter, som tager udgangspunkt i den enkelte patients behov. De sundhedsfremmende effekter fremstår i patientens psykiske, fysiske og sociale trivsel, som derved gavner rehabiliteringen. Retningslinjerne redegør for hvilke akti- viteter og oplevelser der skal indgå i terapihaverne. Et af de sundhedsfremmende aspekter ved terapihaver er de sanseoplevelser der tilbydes. Et fokusområde for dette projekt er den gavnlige effekt fra planters sansestimuli. Litteraturstudiet belyser sansernes funktion, hvilken rolle perceptionsforstyrrelser og medicinske bivirkninger spiller indenfor sansestimuli fra planter, og hvordan sansestimulerende planter kan benyttes til at fokusere på kropsbevidsthed og opmærksomhed samt genvinde emotionelle og fysiske evner. Der er udarbejdet retningslinjer for plantevalg, og for hvordan planterne implementeres i designforslaget. Registrering og analyse af de fysiske forhold i haven ved Psykiatrisk Center Gentofte afdækker forskellige problemstillinger og muligheder på stedet, som danner grundlag for et gennemarbejdet designforslag. Baseret på litteraturstudiet samt registrering og analyse af haven, er der lavet en spørgeskemaundersøgelse og afholdt interview af patienter og ansatte fra tre forskellige afsnit på Psykiatrisk Center Gentofte. Formålet er at definere patienternes adfærd, behov, brug, meninger og ønsker til en terapihave. Når der designes terapihaver, er det er vigtigt at inddrage brugerne tidligt for at få input til skitseringsfasen. Besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelsen og de afholdte interview afslører et stort og vigtigt behov for fysiske udfoldelser, som er blevet et yderligere fokus område for de to terapihaver. I slutningen af skitseringsfasen, blev der afholdt en workshop med patienter og ansatte fra Psykiatrisk Center Gentofte. Her blev en plan og en fysisk model af de to terapihaver præsenteret og diskuteret for at give patienterne mulighed for at reagere og påvirke det endelige designforslag. Designforslaget bygger således på den ovenstående metode, der tager udgangspunkt i patienternes behov, samt sætter fokus på sanser, sundhed og psykiatri. Terapihaverne er tegnet i et organisk formsprog med sanseoplevelser, aktiviteter og behandlingsformer, der kan fremme de psykiske, fysiske og socialeaspekter hos patienten, og derved gavne rehabiliteringen.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
speciale_sk0.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 20MB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:12622:3
 Type: Speciale
Alternativ titel: Therapeutic gardens for patients with mental health disorders at Psychiatric Center Gentofte
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2010
 Sider: 70 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Skov & Landskab
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Landscape Architecture, Landskabsarkitekt
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde