de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Udarbejdelse af en forvaltningsplan for friluftslivet i Gribskov: med udgangspunkt i et casestudie af det nyoprettede skiområde
Item is

Ophav

 Ophav:
Stummann, Morten Mejnert1, Forfatter
Uhrskov, Søren Okkels1, Forfatter
Søndergaard Jensen, Frank1, Vejleder
Hjort Caspersen, Ole1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: In a case study of the newly established skiing area in Gribskov, North Zealand, we have studied the social and ecological consequences of the establishment. The skiing area has been appreciated by both skiers and other user groups, which has benefited from the enlarged path system among other things. The establishment has also led to a number of user conflicts and increased crowding in the area. The conflicts are largely caused by incompatible resource specificity and mode of experience, and to a lesser degree on different activity styles. These conflicts and the increased crowding have led to a decreased satisfaction for the affected users, particularly if they have not found an appropriate coping behaviour. The skiing area has also had some ecological impacts, which is not extraordinary, since outdoor recreation always has impacts on nature. Based on this case study, we have developed a management plan for outdoor recreation in Gribskov. This plan consists of an overall management concept with associatedmanagement prescriptions. The management concept is a description of the vision for outdoor recreation use and the management prescriptions prescribe which management tools and actions to use making the concept operational. The management concept is referred to as overall since we have not made geographical designations but only guidelines for determining them. The management plan prescribes a zoning of Gribskov. The zoning consists of 4 types of zones: areas of activity, areas of ordinary outdoor reaction, quiet areas and unaffected areas. Each zone has its own combination of the physical, social and management environment. This classification is based on our conclusion from the case study that the users of the skiing area can be divided into 2 main categories based on their resource specificity and mode of experience, and that various kinds of outdoor recreation activities have different levels of impacts on nature. The management guidelines are based mainly on indirect management tools and actions, in accordance with the access provisions contained in the Danish Nature Protection Law, Chapter 4. Such indirect management tools and actions are proven to be the best approach because of the spontaneous nature of outdoor recreation.
 Abstract: I et case studie af det nyetablerede skiområde i Gribskov, Nordsjælland, har vi undersøgt de sociale og økologiske konsekvenser af etableringen af skiområdet. Skiområdet har været til glæde for både skiløberne og andre brugergrupper, som har gjort brug af bl.a. det udvidede stisystem. Etableringen har dog også medført en række konflikter og en forøget trængsel i området. Årsagen til disse konflikter er hovedsagelig forsaget af uforenelige ressource krav, oplevelsesopfattelser og i mindre grad forskellig aktivitetsstil. Disse konflikter og den øgede trængsel har medført en formindsket tilfredshed for de ramte brugere, hvis ikke de har fundet en passende måde at tackle situationen på. Ligeledes har skiområdet haft nogle økologiske konsekvenser, som dog ikke er noget særtilfælde, idet friluftsliv altid medfører forandringer af naturen. Med udgangspunkt i dette case studie har vi udviklet en forvaltningsplan for friluftslivet i Gribskov. Denne forvaltningsplan består af et overordnet forvaltningsmæssigt koncept med tilhørende forvaltningsmæssige retningslinjer. Det forvaltningsmæssige koncept beskriver den situation for friluftslivet som tilstræbes, og de forvaltningsmæssige retningslinjer beskriver, hvilke forvaltningsmæssige instrumenter og tiltag der skal benyttes for at gøre dette koncept operationaliserbart. Konceptet er overordnet, idet der ikke er foretaget egentlige geografiske udpegninger, men blot er udarbejdet retningslinjer for disse. Det forvaltningsmæssige koncept foreskriver, at der skal foretages en zonering af Gribskov. I denne zonering skal der være 4 typer af zoner: aktivitetsområder, almene friluftslivsområder, stilleområder og urørte områder. Hver zone har sin egen kombination af det fysiske, det sociale og det forvaltningsmæssige miljø. Denne inddeling er baseret på, at vi i casestudiet konkluderede, at man kan opdele brugerne af skiområdet i 2 hovedgrupper baseret på deres ressource krav og oplevelsesopfattelse og at forskellige former for friluftsliv har forskellige niveauer af effekter på naturen. De forvaltningsmæssige retningslinjer er baseret hovedsagelig på indirekte forvaltningsmæssige instrumenter og tiltag, da dette er nødvendigt pga. de adgangsbestemmelser der findes i Naturbeskyttelseslovens kapitel 4. De indirekte forvaltningsmæssige instrumenter og tiltag harmonerer desuden bedst med friluftslivets spontane natur.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 26MB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:12620:1
 Type: Speciale
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2009
 Sider: 121 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Skov & Landskab
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Forestry, Skovbrug
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde