de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  CYP3A ekspression i leveren: hos fostre og nyfødte Göttingen minigrise
Item is

Ophav

 Ophav:
Hermann, Marie Louise Hiort1, Forfatter
Skaanild, Mette Tingleff1, Vejleder
Gade, Laust Peter1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: Over the years there have been several incidents where humans and animals have been exposed to drugs or chemical compounds, which subsequently have been proven to cause varying degrees of detrimental adverse effects. An example of such an episode is the Thalidomide disaster which affected thousands of fetuses resulting in children born with deformed limbs. This disaster has contributed to current specific guidelines on how to test chemical compounds prior to their approval. As part of these guidelines every compound has to be studied in laboratory animals to gain knowledge of their pharmacological and toxicological properties. For this reason it is relevant to clarify whether the species used in these experiments have metabolizing characteristics comparable to humans. In humans CYP3A7 and CYP3A4 are hepatic metabolising enzymes which participates in the biotransformation of endo- and exogene substrates in the fetuses and neonates respectively. These CYP3A enzymes display an inverse relationship: CYP3A7 is the dominant metabolising enzyme of the fetal liver, whereas the expression of CYP3A4 is low. After parturition there is a shift in the expression, thus CYP3A7 is down regulated while the level of CYP3A4 gradually increases and eventually becomes the dominant metabolising CYP3A enzyme in the adult. The minipig is increasingly used as a model for humans i pharmacological and toxicological studies. Due to this fact this thesis has focused on examining, whether, as in humans, a shift is seen in the hepatic expression of a CYP3A7-like enzyme (CYP3A7-LE) to CYP3A29 (an ortholog to the human CYP3A4) in the prenatal and postnatal Göttingen minipigs. Further investigations were done as to detemine whether a difference in expression was detectable depending on gender, and if there was a significant difference in the level of expression between pigs from different sows. This has been elucidated by examining the expression of mRNA for CYP3A7-LE and CYP3A29 in the liver of fetuses and newborn Göttingen minipigs using quantitative real-time PCR. In order to compare results from different samples, standardization was performed in relation to three different reference genes. The results revealed that the expression of CYP3A29 was approximately 9 times greater in neonates compared to fetuses, while no detectable difference could be found between males and females. Generally there was a slight interindividual difference regarding the expression level, yet the offspring from one sow differed significantly compared to the other litters. It was not possible to detect a significant level of CYP3A7-LE, and for this reason the expression of such an enzyme could not be confirmed under the given circumstances. However this does not mean that Göttingen minipigs do not express a CYP3A7-like enzyme, hence the need for further studies.
 Abstract: Igennem tiderne har der været flere episoder, hvor mennesker og dyr er blevet eksponeret for farmaka eller kemiske forbindelser, som efterfølgende har vist sig at have mere eller mindre alvorlige bivirkninger. Et eksempel på sådan en episode er Thalidomid-katastrofen, hvor tusinder af fostre blev skadet og derfor født med deforme lemmer. Denne katastrofe har været medvirkende til, at der i dag findes specifikke retningslinier for hvorledes stoffer skal undersøges, før de kan blive godkendt. Som led i disse retningslinier indgår det, at samtlige stoffer skal testes på forsøgsdyr for at få indblik i stoffernes farmakologiske og toksiske egenskaber. Af denne årsag er det relevant at få klarlagt om de species, der anvendes til disse forsøg, har metabolismeegenskaber som er sammenlignelige med menneskets. Hos mennesket er CYP3A7 og CYP3A4 metaboliserende enzymer i leveren, der deltager i biotransformeringen af endo- og eksogene forbindelser hos henholdsvis fostre og nyfødte. Disse CYP3A enzymer udviser et inverst forhold: CYP3A7 er det dominerende metaboliserende enzym i leveren hos fostre, mens ekspressionen af CYP3A4 er lav. Efter fødslen sker der et skift i ekspressionen, hvor CYP3A7 nedreguleres mens niveauet af CYP3A4 gradvist øges for til sidst at blive det dominerende CYP3A-enzym hos voksne. Minigrisen anvendes i stigende grad som model for mennesket i farmakologi- og toksikologistudier. Dette speciale har derfor fokuseret på at undersøge om der, som hos mennesket, sker et skift i leverens ekspressions af et CYP3A7-lignende enzym (CYP3A7-LE) til CYP3A29 (ortolog til CYP3A4) fra den prænatale til den postnatale periode hos Göttingen minigrise. Samtidig er der undersøgt for kønsforskelle i ekspressionen af de to gener, og om der er betydelig forskel på ekspressionsniveauet mellem grisene, afhængig af deres maternelle oprindelse. Dette er blevet klarlagt ved at undersøge ekspressionen af CYP3A7-LE-mRNA samt CYP3A29-mRNA i leveren hos fostre og nyfødte Göttingen minigrise via kvantitativ real-time PCR. For at kunnesammenligne resultaterne fra de forskellige prøver, er disse blevet standardiseret i forhold til tre referencegener. Resultaterne viste at ekspressionen af CYP3A29 var cirka 9 gange højere hos nyfødte i forhold til fostre, mens der ikke var signifikant forskel mellem hanner og hunner. Generelt var der en vis interindividuel variation i ekspressionen, dog skilte afkommet fra en enkelt so sig signifikant ud i forhold til de øvrige kuld. Det var generelt ikke muligt at måle et betydeligt niveau af CYP3A7-LE, hvorfor ekspressionen af et sådan enzym ikke kunne bekræftes hos Göttingen minigrise under de givne omstændigheder. Dette er dog ikke ensbetydende med, at Göttingen minigrise ikke udtrykker et CYP3A7-lignende enzym, hvorfor dette bør undersøges ved opfølgende studier.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Samlet_pdf_24062010.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 4MB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:12618:1
 Type: Speciale
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2010
 Sider: 94 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Institut for Veterinær Sygdomsbiologi
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Veterinary Medicine, Veterinærmedicin
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde