de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Strategisk udvikling i Skåneskogen: procesoptimering i en privat skovbrugsadministration
Item is

Ophav

 Ophav:
Svendsen-Tune, Jakob1, Forfatter
Bjarno Hansted, Kristian1, Forfatter
Tarp, Peter1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: The forestry administration Skåneskogens Utvecklings AB (SK2AB) has been trying for years to develop an IT-system to assist in daily operations. However this is not succeeded to their own satisfaction, and a development process is therefore initiated. The objective is a new system and an optimization of the procedures around it. It has been decided that KWPLAN will be responsible for development and programming of a new system. It is in this context necessary to analyze the current system and the administrative processes in which the system is used. A process analysis of SK2ABs administration has been carried out, with focus on how the processes include the use of IT systems. The analysis originates in process optimization theory. The actual analysis is carried out in close cooperation with company employees and management. The aim is to optimize SK2ABs administrative processes in relation to the use of IT. In the process analysis it becomes clear that SK2AB has the opportunity to optimize within three mainareas: 1. Administrative processes. Strategic and operational levels could be tied together through a periodic plan. The transparency between the operational planning and execution could be improved. In addition, the processes could be optimized by introducing standard procedures and interaction between IT-systems. 2. Organization. The organization’s principle of dual responsibility works satisfactory. By further defining responsibilities, it is possible to make the organization more effective. 3. IT systems. The focus in the development of a new IT system should be on usability and data quality. Time can be saved by increasing the user-friendliness, thus making the system more attractive to use for the employees. If the priority is on statistics from own activities, it is required that data quality is improved. By tightening up procedures regarding data entry, the data quality can be ensured.
 Abstract: Skovbrugsadministrationen Skåneskogens Utvecklings AB (SK2AB) har i flere år forsøgt at udvikle et IT-system til hjælp i den daglige drift. Det er imidlertid ikke lykkedes til deres egen tilfredshed, og de har derfor igangsat en udviklingsproces. Målsætningen er et nyt system og en optimering af procedurene omkring dette. Det er besluttet, at virksomheden KWPLAN skal stå for udviklingen og programmering af et nyt system. Det er i den forbindelse nødvendigt at analysere det nuværende system samt de administrative processer, hvori systemet bruges. Der er foretaget en procesanalyse af SK2ABs administration med fokus på hvordan processerne inkluderer brugen af IT-systemer. Procesanalysen er udarbejdet med baggrund i procesoptimeringsteori. Selve analysen er foretaget i tæt samarbejde med virksomhedens ansatte og ledelse. Formålet er at optimere SK2ABs administrative processer i forhold til brugen af IT. I procesanalysen bliver det klart, at SK2AB har mulighed for at optimere på tre hovedområder: 1. Administrative processer. Gennem en periodeplan skal strategisk og operationelt niveau bindes sammen. På niveauet mellem planlægning og udførelse skal gennemsigtighed og kontrol forbedres. Derudover skal processerne optimeres ved at indføre standardprocedurer og interaktion mellem IT-systemer. 2. Organisation. Organiseringen med dobbeltansvar fungerer tilfredsstillende. Ved yderligere at definere ansvarsområderne er det muligt at gøre organisationen mere smidig. 3. IT-systemer. Ved udviklingen af et nyt IT-system bør der tænkes i brugervenlighed og datakvalitet. Ved at øge brugervenligheden spares tid, hvilket gør at det anvendes mere. Hvis det prioriteres at benytte statistik fra egne aktiviteter, kræves det, at datakvaliteten hæves. Ved at opstramme indtastningsprocedurer kan datakvaliteten sikres.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Speciale.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 8MB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:12512:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: Strategic development in Skåneskogen: process optimization in a private forestry administration
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2009
 Sider: 43 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Skov & Landskab
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Forestry, Skovbrug
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde