de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Risiko i landbruget: metoder til beslutningsstøtte og risikostyring
Item is

Ophav

 Ophav:
Lauge Jørgensen, Thyge1, Forfatter
Fristrup, Peter1, Vejleder
Bramsen, Jens-Martin1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: The operating income of an agricultural holding is substantially influenced by in- and output prices. It requires a big holding and thus a big turnover to generate a relatively small operating income. Consequently, fluctuations in prices have a great impact on the operating income. An unfortunate development as regards price movement, market risk, can cause a negative operating income and, depending on other conditions, thereby threaten the survival of the holding. It is therefore interesting to examine the possibility of developing a decision support tool for risk management of market risk, with particular focus on relief of a threatening scenario. This study investigates risk in agriculture with special reference to the impact of market risk on the operating income. After that follows an introduction of the holding as a portfolio. Traditional methods for decision support are considered and the Value at Risk (VAR) method is introduced along with fundamental portfolio theory. The investigations as regards risk in agriculture and the outlined methods for decision support are then connected and made into methods adjusted to agriculture. Both VAR as a measure of risk and methods derived from VAR are considered and their applicability as regards agriculture is commented on. The result is a modified VAR method that regards the risk of the total operating income’s deviating from what was expected. With this modified VAR method the decision maker can compare alternative decisions on the basis of the expected return and the VAR value. Balancing these in view of his own preferences, the decision maker can now choose the alternative that suits him best. Besides, the present study presents a number of derived methods to help give the decision maker an idea of which parts of the holding influence the total risk, and thus which parts should be focused on when adjusting risk. In this way a method to support decisions and to manage risk has been found. The method only considers market risk as regards operating income, and consequently the probabilities imply a certain amount of uncertainty. Still, the method forms a set of tools to establish a basis for decision making while taking probabilities and correlations into account.
 Abstract: Priser på in- og output har stor betydning for en landbrugsbedrifts driftsresultat. Det kræver en stor bedrift og dermed en stor omsætning at generere et forholdsvist lille driftsresultat. Derfor har prisudsving stor betydning for resultatet på en landbrugsbedrift. En uheldig udvikling i markedsrisiko forårsaget af prisudsving kan føre til et negativt driftsresultat, og, afhængigt af andre forhold, ende med at true bedriftens overlevelsesmuligheder. Derfor er det interessant at undersøge, om der kan konstrueres et beslutningsstøtteværktøj til styring af markedsrisiko, specielt med fokus på afhjælpning af en truende udvikling. Først betragtes risiko i landbruget. Fokus rettes specielt imod betydningen af markedsrisiko for driftsresultatet. En opfattelse af bedriften som en portefølje introduceres. Dernæst ses på traditionelle metoder til beslutningsstøtte. Value at Risk (VAR) metoden introduceres sammen med grundlæggende porteføljeteori. De overvejelser, der er gjort om risiko i landbruget og om de beskrevne metoder til beslutningsstøtte, sammensættes nu til metoder, som er forsøgt tilpasset til landbruget. Både VAR som risikomål og deraf afledte metoder vurderes, og deres anvendelighed i forbindelse med landbrug kommenteres. Resultatet er en modificeret VAR metode, der betragter risikoen for, at det samlede driftsresultat afviger negativt fra det forventede. Med dette mål kan beslutningstageren sammenligne alternative beslutninger målt på den forventede indtjening og VAR værdi. På baggrund af en afvejning af beslutningstagerens egne interesser kan han nu udvælge det alternativ, der passer ham bedst. Herudover findes i denne opgave en række afledte metoder, som kan bruges til at give beslutningstageren et indtryk af hvilke dele af bedriften, der har indflydelse på den samlede risiko og hvilke dele, det er mest risikoeffektivt at justere på. Det er således lykkedes at finde en metode til beslutningsstøtte og risikostyring. Metoden vurderer kun markedsrisiko for driftsresultatet og sandsynlighederne er naturligvis forbundet med en vis usikkerhed. Metoderne vurderes imidlertid som værende brugbare i forbindelse med et beslutningsgrundlag der tager sandsynligheder og korrelationer med i betragtning.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
F__rdig_speciale.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 712KB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:12510:1
 Type: Speciale
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2008
 Sider: 84 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Fødevareøkonomisk Institut
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Agricultural Economics, Jordbrugsøkonomi
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde