de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Kan erfaringerne fra naturplanerne bruges i den fremtidige forvaltning af landbrugslandskabet?
Item is

Ophav

 Ophav:
Lehnhardt, Anders1, Forfatter
Vejre, Henrik1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: Up to 2006 subsidies were given for nature conservation plans on farm level. This is now suspended. As a consequence the number of produced conservation plans is diminished. Now the obligatory set-aside of agricultural land is suspended the nature in the agricultural landscape is under severe pressure. The concept, on which the nature conservation plans are founded, is that it is the farmer who initiates the process, and the plan is not followed by any demands on effectuating any of the suggestions. This is also the problem because according to this concept there is no certainty that there is any conservation taken place. Based on a survey involving 16 farmers with a plan produced during the last couple of years the farmers individual gain from the plan where checked. And from this the basis for a future concept build on these experiences, could be explored. The farmers are generally happy with their plans. But it is very different how much they have gained from it. The greatest difference was between plans produced with subsidies and the plans produced without. The farmers with plans produced with subsidies had effectuated less conservation than the rest of the farmers. The most important experience gained from the process with the conservation plans is that it is voluntary and the part of being involved in the entire process is fundamental. It is also very important for the individual to now the purpose of the conservation, therefore it is sensible to accentuate well known species, game species for instance.
 Abstract: Frem til 2006 har det været muligt at få tilskud til at få udarbejdet naturplaner på bedriftsniveau, men denne ordning er nu ophævet. Det betyder, at antallet af naturplaner, der bliver udarbejdet nu, er meget lavt. Det at kravet om udtagning til brak også er ophævet, gør, at naturen i landbrugslandet er under et stort pres. Naturplankonceptet bygger på, at det er landmanden selv, der tager initiativ til naturplanen, og der følger ikke noget krav med om rent faktisk at udføre nogle af de tiltag, der foreslås. Dette er samtidig problemet, da dette koncept ikke nødvendigvis betyder, at der bliver foretaget noget naturforbedrende på bedriften. Igennem en interviewundersøgelse med 16 landmænd, der har fået udarbejdet en naturplan inden for de sidste par år, blev det undersøgt, hvad de pågældende landmænd havde fået ud af naturplanen. Ud fra det skulle det undersøges, hvad et fremtidigt koncept byggende på erfaringer fra disse naturplaner skulle indeholde og kunne bidrage med. Landmændene er generelt tilfredse med deres naturplan, men det er meget forskelligt hvor meget og hvad, de har fået ud af den, men langt de fleste har dog fået udbytte i form af både en større opmærksomhed på naturen og helt konkrete tiltag på bedriften. Der kunne registreres en forskel på, om naturplanen var udarbejdet med eller uden tilskud. Dem der var udarbejdet med tilskud, havde udført lidt mindre af, det der var foreslået. Den erfaring der kan tages med og bruges i den fremtidige forvaltning er, at frivilligheden er en vigtig ting, og det at selv være med i hele processen er en meget afgørende faktor. Det er også vigtigt at den enkelte forstår formålet med tiltagene, derfor er det godt at fremhæve eksempler der kan relateres til. F.eks. at bruge jagtbare arter som de fleste kan genkende.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 2MB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:12492:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: Can the experiences from the nature conservation plans be used in the future management of the agricultural landscape?
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2009
 Sider: 109 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Skov & Landskab
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Landscape Management, Landskabsforvaltning
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde