de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Ernæring og immunitet: virkningsmekanisme af ernæringsterapi, effekt af høj proteindiæt på immunresponsen
Item is

Ophav

 Ophav:
Al-Abaiji, Fatma1, Forfatter
Kondrup, Jens1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: Background: The mechanism behind the reducing effects of nutrition support on incident of infection among patients is yet unresolved. The present protein recommendations are based on nitrogen (N) balance studies. It may also be estimated based on the effect of protein intake on physical functions. Objectives: To clarify which components in nutrition support are behind its reducing effect on infections incidence among patients. Furthermore it was the aim to examine whether a high protein diet (30 E %) gives a better immune response compared to a normal protein diet (15 % E), and if it could be explained by biochemical factors. Method: To clarify the mechanism behind nutrition support a literature analysis was conducted using PubMed to search for relevant literature. Protein intakes effect on immune response was studied based on a randomized single blind controlled trial with parallel design. 23 young healthy men were approved to participate in the study consisting of one week run-in period and three weeks intervention period. In the run-in period all subjects consumed a normal protein diet (15 E %). In the intervention period subjects were randomized to continue with the normal protein diet (control group; C-group; n = 12) or change to a high protein diet (30 E %) (intervention group; I-group; n = 11). Both before and after the intervention blood samples were taken to measure the immune response (TNF-a) and plasma level of several biochemical factors (insulin, GH, IGF-1, TSH, T3, T4, glucose). Urine was collected for three days both in the beginning and in the end of the intervention to measure N-balance. Results: During the run-in period all subjects consumed 1,51 (1,40 – 1,60) g/protein/kg/d. During the intervention period the C-group continued with approximately the same intake, while the I-group consumed 3,11 (2,92 – 3,23) g protein/kg/d. The high protein intake did not result in a significant higher TNF-a response. After the intervention the I-group had a tendency to higher insulin level (p = 0,065) and a significant higher TSH level (p = 0,010) compared to baseline, while the C-group had a tendency to lower T4 level (p= 0,071). The I – group had significantly higher positive N-balance compared to the C-group (p = 0, 01). Correlations analysis did not show any significant association between the biochemical factors and the TNF-a response. Conclusion: There is a need for further studies to clarify the mechanism behind nutrition support’s reducing effect of infection incident among patients. The high protein diet did not give significant higher immune response, which could not be explained by the biochemical factors or N-balance.
 Abstract: Baggrund: Mekanismen bag ernæringsterapiens reducerende effekt på infektionsforekomsten hos patienter er endnu uafklaret. De nuværende proteinanbefalinger er baseret på nitrogen (N)-balance studier. Det kunne muligvis også estimeres ud fra effekten af proteinindtaget på fysiske funktioner. Formål: At få belyst hvilke komponenter i ernæringsterapi, der står bag dens reducerende effekt på infektionsforekomsten hos patienter. Yderligere var formålet at undersøge, hvorvidt en høj proteindiæt (30 E %) giver en bedre immunrespons sammenlignet med en normal proteindiæt (15 % E), og om dette kan forklares ud fra biokemiske faktorer Metode: Afklaringen af ernæringsterapien virkningsmekanisme blev udført på basis af litteratur analyse med brug af PubMed til søgning af relevant litteratur. Proteinindtagets effekt på immunresponsen blev undersøgt på basis af et randomiseret enkeltblindet kontrolleret interventionsstudie med parallel design. 23 unge raske mænd blev godkendt til studiet bestående af én uges run-in periode og tre ugers interventionsperiode. I run-in perioden indtog alle forsøgspersonerne (FP) normal proteindiæt (15 E %). I interventionsperioden blev FP randomiseret til enten at fortsætte med den normale proteindiæt (kontrolgruppe, K-gruppe; n = 12) eller skifte til en høj proteindiæt (30 E %) (interventionsgruppe, I-gruppe; n = 11). Både før og efter interventionen blev der taget blodprøver for at måle immunresponsen (TNF-a) samt plasma niveauet af flere biokemiske faktorer (insulin, GH, IGF-1, TSH, T3, T4, glukose). Urin blev opsamlet i tre døgn både i starten og slutningen af interventionen til måling af N-balancen. Resultater: Under run-in perioden indtog alle FP 1,51 (1,40 – 1,60) g protein/kg/d. Under interventionsperioden fortsatte K - gruppen med ca. samme indtag, mens I - gruppen indtog 3,11 (2,92 – 3,23) g protein/kg/d. Det høje proteinindtag gav ingen signifikant stigning af TNF-a responsen. Efter interventionen havde I - gruppen tendens til højere insulin niveau (p = 0,065) samt signifikant højereTSH niveau (p = 0,010) sammenlignet med baseline, mens K- gruppen havde tendens til et lavere T4 niveau (p = 0,071). I - gruppen havde signifikant større positiv N-balance sammenlignet med K- gruppen (p= 0,01). Korrelationsanalyser viste ingen signifikant sammenhæng mellem de målte faktorer og TNF-a responsen. Konklusion: Der er brug for flere studier til afklaring af virkningsmekanismen bag ernæringsterapiens reducerende effekt på infektionsforekomsten hos patienter. Den høje proteindiæt gav ingen signifikant stigning i immunresponsen, hvilket ikke kunne forklares på baggrund af de biokemiske faktorer eller N-balance.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Samlet.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 2MB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:12468:1
 Type: Speciale
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2008
 Sider: 118 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Institut for Human Ernæring
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Human Nutrition, Human Ernæring
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde