de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Ej blot til pynt: en implementeringsanalyse af tre amters forvaltning af de fredede jordbyggede gravhøje
Item is

Ophav

 Ophav:
Pedersen, Christiane Maria Behnke1, Forfatter
S. Kristensen, Lone1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: Abstract This thesis is an implementation analysis of the practical administration of the soil-built burial mounds located on farm land within three chosen counties (Ribe, Roskilde and Vejle County). The purpose is to research into the reasons behind the failure to obey the legislation on the safeguarding of protected burial mounds, that is, § 29e and 29f in the Museum Act and § 18 in the Nature Protection Act. I begin with explaining the historical background for the administration and protection of the soil-built burial mounds. Then follows an account of, firstly, Søren Winter’s implementation model which is the theoretical background for my thesis, that is, my implantation analysis. Furthermore, I give an account for a survey of types of motivation as a factor in how public authorities administer the law to citizens in order to get them to abide by it. I move on to analyzing the legislative grounding for the administration practice in the counties also drawing in case material in the form of complaints directed to the Nature Complaints Board concerning the protected soil-built burial mounds from 1992 till today. Drawing on the two before mentioned accounts, I analyse the administrative practice in three counties which is followed by an account of a survey about the land owners’ attitude to cultural heritage as a general phenonomen of which a part, especially, concerns the soil-built burial mounds. Including all previous key points, I discuss why there, generally, have been problems getting people to abide by the laws and regulations concerning the soil-built burial mounds and to what extent it has contributed to the continuing decay of the mounds. I compare the main points from my discussion to what the new authorities have expressed as future initiatives on the matter of cultural heritage following the restructuring of the Danish municipalities. On these grounds, I estimate whether future initiatives, in comparison with the problems during the counties’ administration, will be enough to change the administration practice, ultimately, creating better conditions for preserving the burial mounds. In order to analyze, discuss and estimate both former and future administrative practices, I have interviewed a range of people who, in different ways, have played a role, administratively, in preserving the protected soil-built burial mounds. It is their explanations about the choices they made that have been a primary focus in this thesis. As a general conclusion, I, on the basis of my thesis in its entirety, have found it to be very problematic to point out the precise reasons, as to why, there still are serious problems getting the land owners to abide by the law causing, still, the increasing decay of the burial mounds. A key factor, however, has most likely been that the former county administrators, weighing out many different interests at the same time, acted in contradiction to the very clear restrictive wording used in the legislation on the protection of the burial mounds, thereby, sending a unclear signal to the landowners. All in all, I suggest that the new authorities pay attention to the following points in order to ensure that the laws concerning the protection of the soil-built burial mounds on farm land be uphold in the future. Firstly, those in the administration responsible for upholding the protection of burial mounds should make use of all three types of motivation when trying to affect the land owners’ behaviour. Secondly, that all administration be carried out in a consequent manner within the shortest possible time span so that the land owner has no doubts of what is demanded of him. Lastly, it is important that the authorities are clear in their communication concerning why the burial mounds are so valuable.
 Abstract: Resume I dette speciale foretages en implementeringsanalyse af den praktiske forvaltning af de jordbyggede gravhøje på landbrugsjord indenfor tre udvalgte amter (Ribe, Roskilde og Vejle Amt). Formålet er, at undersøge årsagerne til den generelle manglende overholdelse af lovgivningens bestemmelser til beskyttelse af de fredede gravhøjenes bevaringstilstand, nærmere bestemt museumslovens § 29e., 29 f. og naturbeskyttelseslovens § 18. Først redegøres der for den historiske baggrund for den nuværende forvaltning og beskyttelse af de fredede gravhøje. Derefter følger en redegørelse for Søren Winters implementeringsmodel, der udgør den teoretiske baggrund for implementeringsanalysen samt teori om motivationer til overholdelse af lovgivningen. Lovgivningsgrundlaget for amternes forvaltning analyseres med inddragelse af klagesager fra Naturklagenævnet vedrørende jordbyggede gravhøje i perioden 1992 og frem til i dag. Derefter følger en analyse af de tre amters forvaltning, og en redegørelse for lodsejeres holdning til kulturhistoriske elementer. På baggrund af de ovennævnte analyser og teoretiske grundlag diskuteres de mulige årsager til den manglende overholdelse af lovgivningen, samt hvilke konsekvenser det har for gravhøjenes værdi som beskyttet landskabselement. De mulige årsager til den manglende lovoverholdelse sammenholdes med de nye myndigheders intenderede forvaltningspraksis efter strukturreformen (Kulturarvsstyrelsen, Esbjerg, Roskilde og Vejle Kommune), for at vurdere om disse nye myndigheders tiltag vil kunne løse de problemer, der gjorde sig gældende under amternes forvaltning af gravhøjene. Informationerne til forvaltningspraksis i amter, kommuner og Kulturarvsstyrelsen er primært indsamlet gennem interview med en medarbejder fra hver af instanserne, og det er deres implementering af lovgivningen som årsag til den mangelfulde lovoverholdelse, der har været fokus på i dette speciale. Konkluderende konstateres det, at det er meget svært præcist at sætte en finger på, hvilke faktorer i amternes forvaltning, der har været den direkte årsag til den negative effekt. Én af faktorer har dog sandsynligvis været, at amterne tog hensyn til flere interesser i deres forvaltning af gravhøjene, mens lovgivningens tre bestemmelser lagde op til en kompromisløs forvaltning af kun én interesse, nemlig gravhøjenes beskyttelse. Og at amternes forvaltning som følge af dette sendte modsatrettede signaler til lodsejerne, så formålet med gravhøjenes beskyttelse var uklart for dem. I forhold til de nye myndigheders forvaltning er der nogle faktorer, de bør fokuseres på for at skabe en bedre lovoverholdelse fremover. Det gælder bl.a., at håndhævelsen af lovgivningen bør ske med fokus på at påvirke lodsejeren gennem alle tre typer af motivation, og at tilsyn og sagsbehandling altid udføres konsekvent og inden for den kortest mulige tidsramme, så lodsejeren ikke er i tvivl om hvad der kræves af ham. Derudover er det vigtigt, at myndighederne sender klare signaler om formålet med beskyttelsen af gravhøjene, og selv holder dette formål forøje ud fra lovgivningens formulering, i forhold til deres egen forvaltning af gravhøjene.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Ej_blot_til_pynt_uden_data.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 3MB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:12405:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: Not just for show: an implementation analysis of the administration of the protected soil-built burial mounds in three Danish counties
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2009
 Sider: 133 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Skov & Landskab
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Landscape Management, Landskabsforvaltning
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde