de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Antibiotisk behandling af øresår ved smågrise: effekt i et randomiseret, kontrolleret forsøg i en problembesætning
Item is

Ophav

 Ophav:
Krogh Hansen, Kristian1, Forfatter
Nielsen, Jens Peter1, Vejleder
Stege, Helle1, Vejleder
Busch, Marie Erika1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: Abstract The aim of this master thesis was to evaluate the effect of antibiotic treatment on ear lesions in one Danish herd with high prevalence of ear lesions. The thesis also includes a literary study examing the literature concerning antibiotic treatment of ear lesions and dermatitis. Introduction and literary study Ear lesions is a great problem in some Danish pig herds. In a study of 11 Danish weaner herds with a history of ear lesion problems, prevalences of 15-90% were found. The preavalence of ear lesions in Danish pigs is not known. The financial loss can be substantial if the farmer fails to sell the pigs due to their ear lesions. The cause of ear lesions is not known. Infection with Staphylococcus hyicus is suggested as an important cause. In the literature, antibiotic treatment of ear lesions is mentioned. Different antibiotics are suggested for the treatment of ear lesions for instance penicillin, ampicillin, amoxcillin or tetracyclin. Sulfa+TMP, makrolids and other antibiotics are mentioned as useful in the treatment of dermatitis. Materials and Methods Herd and animals: The trial was carried out as an intervention against an ear lesion problem in one herd. The herd had 320 Yorkshire sows. The pigs in the herd were a cross of Danish Landrace and Danish Yorkshire. Weaners from two batches were used in the trial, all together 273 pigs. The pigs were divided into a treatment group (137 pigs) and a control group (134 pigs) and ear tagged. The trial was not blinded. The pigs were weighed two days before weaning and 46 days after. Treatment: All pigs in the treatment group were treated from day 12 after weaning, where small ear leisons were appearing in 53% of the pigs. The pigs in the treatment group were injected with 2 ml of Borgal® vet 24% (Sulfadoxin 200 mg/ml, Trimethoprim 40 mg/ml) for 5 days. Clinical registrations and bacteriological examinations: Swabs were taken from representative ear lesions in 34 pigs for bacterial examination and resistance test. All pigs in the trial were clinically examined two days before weaning, the day the treatment started and on day 3 of the treatment period. After the treatment, the pigs were examined once a week until day 35 days after the beginning of the treatment. Each pig was examined 8 times during the trial. The clinical work was made by the same two people in co-operation. At each examination, both ears of each pig were examined for the following clinical symptoms: scratches, redness, crust, deep wounds, tissue loss, thickening of the tissue, pus and bleeding. At the same time, the size of the lesion was registered as percentage of the total area of the ear and percentage of the ear edge affected. Subsequently the results were given a score from 0 to 4. Results S. hyicus was found in 19 of 34 bacterial swabs, and 19 isolates were selected for testing of antibiotic resistance. Of these isolates, 18 were sensitive to sulfa/TMP. In the statistical analysis, no significant difference between the treatment group and the control group on from day 7 to 35 was foubd. The average daily growth in the treatment group was 282 gram. In the control group it was 251 gram (p=0,009, t-test). Discussion and conclusion There was no clinical effect of the antibiotic treatment on the ear lesions. There were no differences in prevalence or in the degree of the ear lesions between the groups. There was no effect of the antibiotic treatment on the healing of the ear lesions. The trial was not blinded which might have affected the results of the clinical observations. That could explain the small difference present between the groups as showed in the diagram. One reason that the treatment had no effect could be the short treatmeny period (5 days). Possibly, biting bahaviour aginst ears could also explain the lack of effect of treatment. The higher daily growth in the treatment group might be caused by an effect on a gastrointestinal infection during the trial.
 Abstract: Resumé Formålet med dette speciale var at undersøge effekten af antibiotikabehandling af øresår i en dansk besætning med høj prævalens af øresår. I specialet blev der ligeledes udført et litteraturstudie af den litteratur, der beskriver antibiotikabehandling af øresår og dermatitis. Introduktion og litteraturstudie Øresår er et stort problem i nogle danske svine-besætninger. I en undersøgelse af 11 danske smågrise-besætninger med øresårsproblemer blev der fundet en prævalens på 15-90 %. Den præcise prævalens af øresår i danske grise kendes ikke. Det økonomiske tab ved øresår kan være betydeligt, hvis producenten ikke kan sælge grisene på grund af øresårene. Årsagen til øresår er ikke kendt, men infektion med Staphylococcus hyicus er nævnt som en mulig årsag. I litteraturen er antibiotikabehandling af øresår nævnt som en mulighed. Følgende antibiotika er nævnt som brugbare til behandling af øresår penicillin, ampicillin, amoxicillin eller tetracyklin. Sulfa + TMP, makrolider og andre antibiotika er nævnt som brugbare til behandling af dermatitis. Materiale og metode Besætning og dyr: Forsøget blev udført som intervention mod et øresårsproblem i en besætning. Besætningen havde 320 Yorkshire søer. Alle grisene i besætningen var krydsning mellem Yorkshire og Landrace. Fravænningsgrise fra to ugehold indgik i forsøget, i alt 273 grise. Grisene var randomiseret i en behandlings-gruppe (137 grise) og en kontrolgruppe (134 grise) og efterfølgende øremærket. Forsøget var ikke blindet. Grisen blev vejet to dage før fravænning og 46 dage efter. Behandling: Alle grise i behandlingsgruppen blev behandlet fra dag 12 dage efter fravænning, hvor små øresår fandtes i 53% af grisene. Grisen i behandlingsgruppen var injiceret med 2 ml of Borgal® vet 24% (Sulfadoxin 200 mg/ml, Trimethoprim 40 mg/ml) i 5 dage. Klinisk og bakteriologisk undersøgelse: Svaberprøver til bakteriologisk undersøgelse og resistensbestemmelse, blev taget fra typiske læsioner i 34 grise. Alle grise i forsøget blev undersøgt 2 dage før fravænning, ved behandlingsstart og dag 3 i behandlingsperioden. Efter behandlingen blev grisene undersøgt hver uge indtil 35 dage efter behandlingsstart. Hver gris blev undersøgt 8 gange. Det kliniske arbejde blev udført af to personer i samarbejde. Ved hver undersøgelse blev begge ører undersøgt for følgende kliniske symptomer: rifter, rødme, skorpe, dyb læsion, vævstab, fortykkelse, pus og blødning. Samtidig blev størrelsen af læsionen registeret som procentdel af hele øret og procentdel af øreranden. Efterfølgende blev resultatet gradueret fra 0 til 4. Resultat S. hyicus blev dyrket i 19 af de 34 svaberprøver, og 19 isolater blev udvalgt til resistensundersøgelse. Af disse var 18 sensitive for sulfa+TMP. Ved de statistiske analyser blev der ikke fundet nogen signifikante forskelle mellem behandlings- og kontrol-gruppen fra dag 7 til 35. Den gennemsnitlige daglige tilvækst var 282 gram i behandlingsgruppen og 251 gram i kontrolgruppen (p=0,009, t-test). Diskussion og konklusion Der var ingen klinisk effektaf antibiotikabehandlingen på øresårene. Der var ingen forskel i prævalensen eller på hvor alvorlige øresårene var mellem de to grupper. Der var heller ingen effekt af antibiotikabehandlingen på ophelingen af øresår. Forsøget var ikke blindet. Dette har muligvis påvirket resultatet af de kliniske undersøgelser. Den manglende blinding kan sandsynligvis forklare de små forskelle mellem grupperne vist i figuren. En grund til den manglende effekt af behandling kunne være at behandlingstiden på 5 dage var for kort. En eventuel bidadfærd rettet mod øerne kunne også være en grund til der ikke var effekt af behandlingen. Den højere daglige tilvækst i behandlingsgruppen, kunne skyldes, at behandling har påvirket en mavetarm infektion under forsøget.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Kristian_Krogh_Hansen.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 6MB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:12379:1
 Type: Speciale
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2008
 Sider: 101 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Institut for Produktionsdyr og Heste
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Veterinary Medicine, Veterinærmedicin
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde