de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Spot en tomt - den urbane udeskole: giver plads til leg og læring i byens ubenyttede vilde natur
Item is

Ophav

 Ophav:
Enemærke, Simon1, Forfatter
Hare, Richard1, Vejleder
Randrup, Thomas1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: ’Spot en Tomt’ - The Urbane Outdoor School It’s the intention of “Spot en Tomt” (Find an empty lot) - Th e Urban Outdoor School to describe a concept for an outdoor school, which is focused on the city nature found on empty building sites in Copenhagen. Th is catalog contains a description of the process and research underlaying the concept of the future urban outdoor school. Th e project is divided into three parts: - ‘BACK-STREED-CITY-LIFE’, about life on the back streets of city life. Empty lots and other not offi cially integrated areas in the city. -’SPOT EN TOMT’, about the work with the case study “Spot en Tomt”. - AN OPPORTUNITY, about the future perspectives for the project in tomorrow. Th e outset of this project is a concept proposal, which is tested in a case study - using an empty building lot, 60 students and three teachers. Th e purpose of the case is to reach a well argued and tested concept, which can describe physical frames needed to make Th e Urbane Outdoor School come into realization. Parallel to the case study research this study has proposed to unveil the temporary city life and the actors, who already use empty city lots today. In this project called - “Backstreet- city-life”. Th e project furthermore intends to map empty lots in Copenhagen, with the aim of evaluating the possibilities and limitations for the location of other projects like this. Interviews have been conducted with resource persons, who could infl uence the outcome of these future projects. Th e project hereby establishes a realistic picture of the possibilities for temporary projects like “Spot en Tomt” in the future Copenhagen. Th e individual parts of the study lead to a joint suggestion for a future concept for “Spot en Tomt”- Th e Urban Outdoor School. Physical frames that will facilitate a room in which kids can work with their fantasy, freedom and physical expression in a modern context concerned with an understanding of the environment and city surrounding them. In the conclusion is off ered a suggestion to what “Spot en Tomt” - Th e Urban Outdoor School can add to the city and school. Finally it is suggested how more temporary projects in Copenhagen ought to be started.
 Abstract: Spot en Tomt – Den Urbane UdeSkole Spot en Tomt – Den Urbane UdeSkole har til hensigt at beskrive et koncept for en udeskole, som tager udgangspunkt i den bynatur, der er på tomter i København. Dett e katalog rummer en beskrivelse af processen og de undersøgelser, der ligger bag fremtidens koncept for ’Spot en Tomt - Den Urbane UdeSkole’. Projektet er delt op i tre delundersøgelser: - BAGSIDEBYLIV, om livet på byens bagsider. - SPOT EN TOMT, om arbejdet med casestudiet Spot en Tomt. - EN MULIGHED, om projektets muligheder i fremtidens . Projektet tager udgangspunkt i et konceptforslag, som afprøves i et casestudie - med en tomt, 60 elever og 3 lærere. Formålet med casen er at nå frem til et velargumenteret og afprøvet fremtidigt koncept for den fysiske ramme, som Den Urbane Udeskole kræver. Sideløbende med casestudiets undersøgelser er foretaget en afdækning af det midlertidige byliv og de aktører, som bruger og er på tomter allerede i dag - i projektet kaldet: ’Bagsidebyliv’. Projektet kortlægger endvidere tomter i København med sigte på en vurdering af mulighederne og begrænsninger for placering af Spot en Tomt. Der er foretaget interviews med nogle af de resursepersoner, der kan have indfl ydelse på fremtidige projekter. Dermed giver projektet et reelt billede af, hvilke muligheder der er for midlertidige projekter og Spot en Tomt som projekt i fremtidens København. Delundersøgelserne fører til et samlet forslag til fremtidens koncept for Spot en Tomt – Den Urbane Udeskole. En fysisk ramme som skaber faciliteter og plads til, at børnene kan arbejde med deres fantasi, frihed og fysiske udfoldelse i en moderne kontekst, som handler om miljøforståelse og byen omkring dem. I konklusionen beskrives et bud på, hvad Spot en Tomt som urban udeskole kan tilføre byen og skolen. Afslutningsvis gives et bud på, hvordan fl ere midlertidige projekter i København bør startes.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 23MB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:12371:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: Spot en tomt - the urban outdoor school: making room for play and learning in undeveloped city landscapes
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2008
 Sider: 143 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Skov & Landskab
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Landscape Architecture, Landskabsarkitekt
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde