de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Muligheden for fornyelse af beplantningen på offentlige arealer langs vejnet
Item is

Ophav

 Ophav:
Haugbølle, Julie Hannibal1, Forfatter
Schul, Jane1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: This thesis is about public areas, in relation to the road networks in the Danish communities. Areas that are cared for extensively, and where the planting consists of accustomed plants, which the communities' direction know are persistent. Amstelveen commune in the Netherlands and Enköping commune in Sweden are used as inspiration to how these territories can be maintained. Through other's practical experiences and knowledge from literary sources, the answer to the following thesis statement is sought: ”If it is possible to increase extensively managed areas' splendour through herbaceous planting while keeping the maintanance costs to a minimum?” In the search for an answer, seven areas that are currently maintaned extensively and located in Rudersdal community are used as a basis. The areas seperate from each other in their situation, location and surroundings. This results in a suggestion for new plantings, which primarily consists of herbs, and a suggestion of how they should be landscaped and maintained in the future. Based on the collected data and the seven suggestions for a solution, it is concluded that an increase of extensively managed areas' splendour is possible, and that it in many cases, probably wouldn't be a price-raising initiative. It is stressed that concering practical experience of use and maintanance of herbaceous planting in extensive relation, very little experience is done on the subject.
 Abstract: Dette speciale omhandler offentlige arealer, der ligger i tilknytning til vejnettene i de danske kommuner. Områder som plejes ekstensivt, og hvor beplantningen består af vante planter, som kommunerne ved, sjældent slår fejl. Amstelveen Kommune i Holland og Enköping Kommune i Sverige bruges som inspiration til hvordan disse områder kan vedligeholdes. Gennem indsamling af andres praktiske erfaringer og viden, fra litterære kilder, søges følgende problemformulering besvaret: ”Om det er muligt at øge ekstensivt drevet arealers herlighed gennem urtebeplantninger og samtidigt holde vedligeholdelsesudgifterne ned på et minimum?” I søgningen efter et svar tages der udgangspunkt i syv opgaveområder, som er beliggende i Rudersdal Kommune, og på nuværende tidspunkt vedligeholdes ekstensivt. Områderne adskiller sig fra hinanden på baggrund af deres situation, beliggenhed og omgivelser. Det resultere i forslag til nye beplantninger, som primært består af urter, og et bud på hvordan de skal anlægges samt plejes fremover.På baggrund af dataindsamlingen samt de syv løsningsforslag konkluderes det, at en øgning af ekstensive drevet arealers herlighed er mulig, og at den i mange tilfælde formentlig ikke vil være et fordyrende tiltag. Det understreges i specialet at, hvad angår de praktiske erfaringer med brug og pleje af urter i en ekstensiv sammenhæng, så er det et emne som der endnu er gjort meget få erfaringer om.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
SPECIALE.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 17MB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:12339:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: The possibility for renewal of the planting on public areas along road networks
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2008
 Sider: 93 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Skov & landskab
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Landscape Architecture, Landskabsarkitekt
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde