de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Urban urteagtig innovation
Item is

Ophav

 Ophav:
Furbo, Marie1, Forfatter
Schul, Jane1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: Planting design is a diverse and important field within landscape architecture. This master thesis is concerned with the use of plants as an architectural tool, limited to the use of herbaceous plants in a public urban context. The introduction covers the current experience in the field and looks into new movements within nature perception and the opinions on landscape qualities. Conclusion is that working with herbaceous plants will be valuable in future urban planning. The main text is divided into three main subjects: ‘Thoughts on Aesthetics’, ‘Inspiration from Nature’ and ‘Practical Considerations’. ‘Thoughts on Aesthetics’ deals with architectural aspects such as contextual understanding, plants´ complexity and legibility and plants´ visual influence. ‘Inspiration from Nature’ argues that nature can inspire to beautiful design and that it through wider knowledge and understanding of the biology of plants can contribute to more reliable solutions. ‘Practical Considerations’ seeks knowledge that makes planting design with herbaceous plants a realistic and sustainable option. The subjects are design process, demands to sustainable development, establishment and management. There are many experimental works outside Denmark to learn from. A review of collected data illustrates the essential consideration towards planning and shows a simple and manageable procedure. Three planting designs show the obtained knowledge expressed in planning projects with different context, plant strategy and plant selection. ‘The Organic Junction’ shows how an ordinary street corner can turn into a colorful and sensuous experience. ‘The Urban Meadow’ communicates a new urban nature where a few elements create a link between nature and culture. ‘City Roadside’ is an example of how new life and visual quality can be added to a typical piece of wasteland with very few resources.
 Abstract: Planteanvendelse er et stort og essentielt fagområde indenfor landskabsakitekturen. Dette 30-points speciale omhandler brug af planter som et arkitektonisk redskab, afgrænset til brugen af urteagtige planter i en offentlig urban kontekst. I den indledende tekst undersøges nuværende erfaringer indenfor området, samt nye bevægelser og tendenser indenfor natursyn og indenfor holdninger til landskabelige værdier. Det konkluderes at det i mange sammenhænge vil være givende at arbejde med urteagtige planter i en fremtidig byplanlægning. Specialets hovedtekst er opdelt i tre hovedemner; ‘Æstetiske overvejelser’, ‘Inspiration fra Naturen’ og ‘Praktiske hensyn’. I afsnittet om ‘Æstetiske overvejelser’ bearbejdes arkitektoniske aspekter som kontekstuel forståelse, planternes kompleksitet og letlæselighed samt planternes visuelle indflydelse. Anskuelsen ‘Inspiration fra Naturen’ kan både inspirere til smukkere planlægning, og via større kendskab og forståelse for planters biologi, bidrage til mere driftsikre løsninger. I afsnittet om praktiske hensyn søges viden, der gør planlægningen realistisk og holdbar. Emnerne er designprocessen, krav til bæredygtig udvikling, etablering af plantninger samt velfungerende drift og styring. Der er mange gode eksperimentielle erfaringer fra udlandet. En opsamling af indsamlet viden illustrerer de væsentligste planlægningsmæssige overvejelser og giver et bud på en overskuelig fremgangsmetode. Tre planlægningsforslag viser den opnåede viden formuleret og illustreret i konkrete projekter. Hvert projekt har sin særlige konteksttype, plantestrategi og planteudvælgelse. ‘Det Organiske Knudepunkt’ viser hvordan et kedeligt hjørne kan omdannes til et sted med en farverig og sanselig oplevelse. ‘Den Urbane Blomstereng’ formidler ny forståelig bynatur, hvor få elementer skaber forbindelse mellem natur og kultur. ‘Byens Grøftekant’ er et eksempel på, hvordan et typisk stykke restlandskab med få midler kan få nyt liv og visuel kvalitet.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 53MB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:12303:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: Urban herbaceous innovation
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2008
 Sider: 87 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Skov & Landskab
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Landscape Architecture, Landskabsarkitekt
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde