de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Kommunikation mellem dyrlæge og klient: metode til analyse af smådyrspraktiserende dyrlægers konsultation
Item is

Ophav

 Ophav:
Haastrup-Nielsen, Pernille L.1, Forfatter
Sandøe, Peter1, Vejleder
Witt, Klaus1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: Analyzing a consultation may be valuable in many contexts, for instance in connections with complaints or general client satisfaction. In Denmark there are no available models for analysis of the veterinary consultation, but in the medical education at The University of Copenhagen, students are instructed in a model for consultation-analysis. This model consists of eleven steps, and besides it has a simple and logical structure. In this project it is examined whether this model of consultation-analysis can be applied to veterinary consultations in Denmark, dealing with small animals. The focus of this project will be put on the structure, since it constitutes the background for further analysis of other subjects (for instance empathy or compliance). In order to be able to analyze the consultations, they were video-recorded. The verbal signals have specific importance in the following transcription of the consultation. Since focus is on the structure, verbal signals are primarily used. ( non-verbal signals arejust pointed out sparsely). The different steps in the model have been given a color code so that remarks from the parties involved can be identified according to the step. This contributes to the answer of two questions: The first is whether the different steps of the model can be identified in the veterinary consultation, and the second one is in which order these steps are possibly found. It turns out that it is possible to identify all the steps from the model in the veterinary consultation, except for the first step (which is about the thoughts of the clients before visiting the veterinarian) and the last step (which is about the veterinarian reflecting after the consultation). It turns out that the different steps are not dealt with in the order that is prescribed by the model. Especially that is true for step one, which is not dealt with at the beginning of the consultation as the model prescribes. It has the effect that no agreement is made as to the subjects during the consultation. This leads to anincreased risk of disorderly consultation structure. Even though the many subjects that can be included in the different steps are only mentioned very briefly, one of them has to be stressed, which is the idea of signposting. Signposting covers the veterinarian’s explanation of what is going to happen and why. Therefore, signposting is a way of creating structure between the different steps and among the actions in one step separately. During the analysis it turned out that a group of actions and statements were not applicable to any of the steps in the model, namely the ones dealing with the treatment of the animal. The actual treatment is frequently performed during a veterinary consultation and therefore a separate step has to be considered. In that case this new step should be placed as the last step, just before the veterinarian’s reflection-part. Regarding use of the models in evaluating veterinary consultations, it seems like a good way of identifying and evaluating the structure, at least in these three consultations evaluated. When it comes to evaluating veterinary consultations in general this model can neither be rejected, nor confirmed, since too few analyses have been conducted in this study.
 Abstract: At kunne analysere en konsultation kan være nyttigt i mange sammenhænge, som f.eks. i forbindelse med klagesager eller generel klienttilfredshed. I Danmark findes der ingen modeller til analyse af dyrlægers konsultation, men i undervisningen af medicinstuderende på Københavns Universitet, anvendes en analysemodel i elleve trin med en simpel og logisk opbygning. I dette projekt undersøges det om den analysemodel der undervises efter på medicinstudiet vil kunne anvendes til analyse af danske smådyrspraktiserende dyrlægers konsultation. Der fokuseres på strukturen i modellen, da denne danner grundlag for videre analyse af andre emner i forbindelse med en konsultation (ex. empati eller compliance). For at kunne analysere konsultationerne, blev de først optaget på video. Da fokus er på strukturen i konsultationen, er der primært brug for de verbale signaler (derfor observeres her kun få nonverbale signaler), og disse er der lagt vægt på i den efterfølgende transkribtion af video-optagelsen. De forskellige trin i analysemodellen er blevet tildelt hver en farvekode, således at udtalelser fra de involverede parter i konsultationen kan identificeres med henblik på et trin. Dette hjælper med at besvare to spørgsmål: Det ene er hvor vidt modellens trin kan genfindes i dyrlægekonsultationerne, og det andet er i hvilken rækkefølge de eventuelt kan genfindes. Det viser sig muligt at genfinde alle modellens trin, med undtagelse af det første (der drejer sig om klientens tanker inden dyrlægebesøget) og det sidste (der er dyrlægens refleksion efter konsultationen). Det viser sig dog, at de forskellige trin ikke alle tages op i den rækkefølge som modellen foreskriver som den mest optimale. Særligt ses det, at trin 1 ikke optræder i starten. Dette bevirker, at emnerne for konsultationen ikke aftales. Risikoen for at få en rodet struktur er herved stor. Selvom de underemner der kan indgå i modellens kun bliver nævnt kort, skal der dog fremhæves et og det er begrebet signposting. Dette dækker over at dyrlægen fortæller hvad der skal gøres og hvorfor. Signposting er således med til at skabe struktur, både i og mellem de enkelte trin. I analysen viste det sig at der var en gruppe udtalelser og handlinger der ikke kunne passes ind i modellens trin, og dette drejer sig om ”behandlingen”. Behandling foregår ofte i en dyrlægekonsultation, og derfor kan det overvejes om der skal skabes et ekstra trin til dette. I så fald skulle det placeres sidst i modellen som det næstsidste punkt. I forhold til spørgsmålet om modellens anvendelse, viser det sig muligt i de tre konsultationer at identificere og vurdere en struktur ved brug af modellen. Set i forhold til anvendelse generelt blandt danske smådyrspraktiserende dyrlæger, kan det ikke afvises, men omvendt heller ikke bekræftes endeligt, da der indgår så få analyser i dette projekt.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
Speciale.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 519KB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:12301:1
 Type: Speciale
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2009
 Sider: 71 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Institut for Produktionsdyr og Heste
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Veterinary Medicine, Veterinærmedicin
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde