de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Gode byrum - byrum for alle: handlingsanvisning for velfungerende byrum
Item is

Ophav

 Ophav:
Hjørne, Marianne1, Forfatter
Agervig Carstensen, Trine1, Vejleder
Jørgensen, Gertrud1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: The spaces of the city are the frame around many peoples’ lives, and therefore is their usability very important in the role of these peoples’ everyday lives. Many of the simple everyday activities should take place in the spaces of the city; the meeting between people, or just learning about others from watching them interact in the same space as you are. The city space is created to be a place as starting-point that everyone can use, but often one or a couple of groups crowd out others. Either because they send out a signal that they are in charge through their charisma and attitudes, or because their activity at the certain place simply take up too much space so that other people cannot be there at the same time. This assignment/thesis consists of 3 parts: - A theoretical part that attempts to explain the advantages and challenges of creating a manifold city space. - An analysis of the case area, Skoda-pladsen. The analysis is executed through a number of interviews taken at the area. - A program including a suggestion to a solution. This program will be superficial. The Skoda-plads is located in an area that has a bit of everything around it. There is a great diversity in the ethnic background, and the financial situation of the people. Therefore it is a proper area to follow up on my vision of creating a great and varied city life in the space. But it is just all of these differences that are a part of the disagreement that will sometimes arise when the users of the space do not understand each other. The part of the analysis is a mentioned carried out using the interviews of people who where at the Skoda-plads. The interviews are done as a vox pop with a material as an aid in the interview. Every participant got the same question as a starting-point, but otherwise it has been up to the participant how far they wanted to go in the ideas. It has been a trial to use the persons on the street as a primary source. Partly because it was difficult to get people to talk and partly because it was difficult to transform their thoughts, feeling and ideas without coloring or over interpret what they said. The input from the users of the Skoda-plads has been used further in my suggestion to a solution, along with the thoughts that I have made myself. It is my idea that the method and the ideas, that have sprung form the thesis/interviews, can be used other places, that have the same problems and potentials in their city space.
 Abstract: Byens rum danner ramme om mange menneskers liv, og derfor spiller deres brugbarhed en stor rolle i disse menneskers hverdag. Mange simple hverdagsaktiviteter bør finde sted i byen rum; møder mellem mennesker, mennesker, der lærer noget blot af at se andre mennesker agere i det samme rum som dem selv.Byrummet er som udgangspunkt skabt for at være et sted, som alle kan bruge, men oftest fortrænger en enkelt eller få grupper de andre, enten fordi udsender et signal om at her bestemmer vi, gennem deres udstråling eller også fordi deres aktivitet på stedet simpelthen fylder for meget til at andre mennesker kan være der.Denne opgave består af 3 dele:-en teoretisk del, som forsøger at klarlægge fordelene og udfordringerne ved skabe et mangfoldigt byrum.-En analyse af case-området Skoda-pladsen, analysen foretages gennem en række interviews foretaget på stedet.-Et program med et løsningsforslag, der dog ikke går i dybdenSkoda-pladsen ligger i område, som har lidt af det hele, der er stor forskellighed i folks etniskebaggrund og folk økonomiske situation er og svingende, så der er et godt opland for at følge min vision om skabe et godt og mangfoldigt byliv i rummet, til dørs. Men netop alle disse forskelligheder er også med til at give gnidninger, idet brugerne ikke altid forstår hinanden.Analysedelen er som nævnt foretaget på baggrund af interview foretaget på Skoda-pladsen. Interviewene er foretaget, som en vox pop med et interviewmateriale som hjælpemiddel. Alle har som udgangspunkt fået det samme startspørgsmål, men ellers har det været helt op til den enkelte, hvor langt ud det skulle gå. At bruge manden må gaden, som hovedkilde, har været en prøvelse, dels har det været svært at få folk i tale og dernæst så at omsætte deres tanker, følelser og idéer uden af farve og overfortolke det de sagde.Brugernes inputs er brugt videre i løsningsforslaget sammen med de tanker jeg selv havde gjort mig undervejs i forløbet.Det er min tanke at metoden og de idéer, der er udsprunget heraf kan bruges andre steder, som har de samme problemer og potentialer i deres byrum.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 30MB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:12215:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: Good city sites - city sites for everyone: plan of action for wellfunctioning urban sites
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2009
 Sider: 80 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Skov & Landskab
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Landscape Architecture, Landskabsarkitekt
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde