de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Impementeringen af husdyrbrugloven: en analyse med fokus på den kommunale implementeringsproces
Item is

Ophav

 Ophav:
Torpegaard, Anders Ullerup1, Forfatter
Primdahl, Jørgen1, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Biovidenskabelige Fakultet, København, Danmark
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: Implementeringen af husdyrbrugloven har medført generelt lange sagsbehandlingstider med varierende efterslæb. De lange sagsbehandlingstider har medført frustration fra landmænd og konsulenter. En anden grund til frustrationer har også været antagelser om, at kommunerne i nogle tilfælde vælger at forvalte loven forskelligt. Dette er blandt andet kommet til udtryk via offentligt tilgængelige administrationsgrundlag, der ligger til grund for behandlingen af miljøgodkendelserne. De offentlige tilgængelige administrationsgrundlag kan have beskyttelsesniveauer, der ligger udover det anviste i husdyrbrugsloven. Det er ikke kun hos landmænd og konsulenter frustrationerne findes, også fra kommunerne er der utilfredshed med loven og den lange sagsbehandlingstid. Af hensyn til den store betydning den kommunale sagsbehandling kan have for det enkelte landbrug, og for den lokale natur, er det fundet relevant at undersøge sagsbehandlernes holdning til centrale spørgsmål af betydning for implementeringsprocessen, og i hvilken grad der i kommunerne anvendes egne fortolkninger blandt andet via administrationsgrundlag for sagsbehandlingen. For at besvare problemformuleringen er der udsendt spørgeskemaer til en eller flere sagsbehandlere, der arbejder med miljøgodkendelser i kommunerne i region Syddanmark. Der er modtaget svar fra alle kommuner på nær en. Som supplement til spørgeskemaerne er der foretaget kvalitative interviews af fire sagsbehandlere. Der er desuden foretaget interviews af en landbrugskonsulent, Christian Vesterager, en juridisk ekspert på området, Helle Tegner Anker, en ansat ved Miljøstyrelsen, Peter Schaarup, samt en af de førende forskere indenfor implementeringsteori, hvis teori også er brugt i opgaven, nemlig Søren Winter. Resultaterne af den indsamlede empiri analyseres i rapporten ved hjælp af den integrerede implementeringsmodel. De generelt lange sagsbehandlingstider vurderes forårsaget af flere faktorer. Lovens ikrafttræden faldt sammen med kommunalreformen, og udarbejdelsen af nye arbejdsstruktureri forbindelse med denne, har taget ressourcer fra den egentlige sagsbehandling. Det daværende økonomiske opsving og den store interesse fra landmændenes side for at udvide har medført en stor efterspørgsel på miljøgodkendelser og deraf følgende pres på sagsbehandlerne. Der blev fundet en generel utilfredshed blandt sagsbehandlerne med husdyrbrugloven. Særligt det generelle beskyttelsesniveau kritiseres, men der peges også på problemer med de elementer af læring, der er indbygget i implementeringen. Hjælpen fra Miljøstyrelsen vurderes således ikke at være tilstrækkelig konkret. Miljøstyrelsens rejsehold fungerer tilsyneladende godt, men hjælpen kunne være kommet tættere på lovens ikrafttræden. Som følge af utilfredsheden med loven blandt sagsbehandlerne er der en tendens til at kommunerne vælger at udarbejde og anvende egne grundlag for administrationen i implementeringen.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 2MB
Copyright dato:
-
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:12168:1
 Type: Speciale
Alternativ titel: The implementation of ”husdyrbrugloven": an analysis focused on the implementation process in the municipalities
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2010
 Sider: 129 pages
 Publiceringsinfo: København, Danmark : Skov & Landskab
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Landscape Management, Landskabsforvaltning
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde