de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Electronic monitoring of patient adherence in hypertension
Item is

Ophav

 Ophav:
Christensen, Arne1, Forfatter
Holme Hansen, Ebba2, Vejleder
Christrup, Lona L.2, Vejleder
Fabricius, Paul Erik3, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7016              
2Institut for Farmakologi og Farmakoterapi, Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7018              
3Bang & Olufsen Medicom A/S, [Struer], diskurs:18              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: Poor patient treatment adherence is often the reason for sub-optimal clinical outcomes. This project was designed as six sub-studies with the following aims: 1) to review the literature on electronic monitoring of adherence to antihypertensive medications, 2) to evaluate the acceptance of patients and 3) health professionals regarding the Helping Hand tablet reminder and monitoring device, 4) to assess patient and physician acceptance of the device in a close to real-life setting, 5) to investigate the impact of the device on medical treatment adherence and therapeutic outcome, and 6) to investigate the impact of feedback on adherence data from electronic adherence monitoring to patients and counselling pharmacists on adherence and therapeutic outcome of antihypertensive agents evaluated by blood pressure.
Sub-study I was a systematic review, sub-studies II, III and IV were surveys and sub-studies V and VI were conducted as randomised controlled trials.
The main findings were 1) that in accordance with the quality criteria proposed by Haynes [21] et al., the use of electronic monitoring has been rather limited during the past two decades, 2) that the Helping Hand reminder device assessed in this project is well accepted by a large majority of patients, and two out of three who have tried it would like to continue using it, 3) that in general physicians and other health professionals assess the device as positively as patients, 4) that these findings were confirmed for patients and physicians in a large population in a close to real-life setting, 5) that if used correctly, the reminder device may have helped to improve adherence, mainly in newly diagnosed patients (adherence improved by 5.5%, n.s.) or patients starting on a new medication treatment, 6) that feedback on electronic monitoring data to patients also improves adherence, but likewise fails to improve therapeutic outcome.
Evaluating the combined effect of reminder and feedback would be the next logical step to see if the combined interventions have an impact on blood pressure. Figure 0 displays an overview of the entire project.
The impact of the device on therapeutic outcome migh be easier to detect for less forgiving therapies where high adherence on an everyday basis is crucial to outcome.
These therapy areas could include birth control pills, immunosuppressive treatment after organ transplantation or antiretroviral treatment in HIV-positive patients.
 Abstract: Patienters manglende compliance kan være en af hovedårsagerne til, at den medicinske behandling af et sygdomsforløb ikke er optimal. Dette projekt blev gennemført som seks delstudier.
Målene af undersøgelserne var 1) at udarbejde en systematisk oversigt over litteraturen omkring elektronisk monitorering af medicinefterlevelse i behandlingen af forhøjet blodtryk, 2) at undersøge patienters og 3) sundhedsprofessionelles accept af påmindelses- og monitoreringsdevicet Helping Hand, 4) at undersøge patienters og lægers accept af Helping Hand i en klinisk opsætning, 5) at undersøge om brugen af Helping Hand har en indflydelse på patienters compliance og den terapeutiske effekt og 6) at undersøge, om tilbagemelding af data fra elektronisk monitorering af medicinefterlevelsen til patienter og farmaceuter har en indflydelse på medicinefterlevelsen og den terapeutiske effekt af antihypertensiva.
Delstudie 1 var et systematisk review, delstudie 2, 3 og 4 blev gennemført som spørgeskemaundersøgelser, delstudie 5 og 6 blev gennemført som en randomiseret kontrolleret undersøgelse.
Projektets hovedresultater var, 1) at elektronisk monitorering kun har været undersøgt i et begrænset omfang, 2) Helping Hand, som blev undersøgt i dette projekt, var velaccepteret af et stort flertal af patienter, og to ud af tre ønskede fortsat at bruge det, 3) flertallet af læger og andre sundhedsprofessionelle vurderede ligeledes Helping Hand som værdifuld, 4) disse resultater blev bekræftet af patienter og læger i en stor undersøgelse i en praksisopsætning, 5) Helping Hand har potentialet til at forbedre patienters medicinefterlevelse, hvis den bliver anvendt korrekt.
Effekten er størst hos nydiagnosticerede patienter og for patienter, som påbegynder en ny lægemiddelbehandling. Anvendelse af Helping Hand havde ikke nogen indflydelse på den terapeutiske effekt af antihypertensiva. 6) Tilbagemelding af data fra elektronisk monitorering forbedrede ligeledes medicinefterlevelsen, men havde heller ikke nogen indflydelse på effekten af antihypertensiva.
En undersøgelse af den kombinerede effekt af begge interventioner, påmindelse og tilbagemelding, ville være det næste skridt for at fastslå, hvorvidt de tilsammen ville kunne formå at sænke blodtrykket.
Helping Hand’s eventuelle indflydelse på den terapeutiske effekt vil sandsynligvis væres lettere at påvise ved anvendelse af lægemiddelstoffer, hvor små udsving i vævskoncentrationen påvirker effekten, og hvor høj compliance således er afgørende for effekten af den medicinske behandling. Eksempler på sådanne lægemidler er p-piller, immunsuppressiv behandling efter organtransplantation eller antiretroviral behandling i HIV- positive patienter.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
arne_christensen_phd.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
Webversion (eksklusiv artikler)
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 2MB
Copyright dato:
2011
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:12130:4
 Type: Ph.D.
Alternativ titel: Survey and clinical assessments of a reminder and monitoring device
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: English - eng
 Datoer: 2009
 Sider: xviii, 56 s.
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: -
 Type: Ph.D.
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde