de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Skal du spille smart?
Item is

Ophav

 Ophav:
Selsing, Lea1, Forfatter
Madsen, Allan2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7001              
2Sociologisk Institut, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7013              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: -
 Abstract: Dette speciale er udarbejdet som en del af interviewundersøgelsen ”Vold blandt unge
mænd i nattelivet”, gennemført af Rådgivende Sociologer Aps i 2009 og finansieret af
TrygFonden i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd. Specialet er udarbejdet
under et ansættelsesforløb hos Rådgivende Sociologer og har her dannet
udgangspunkt for undersøgelsen ”Vold blandt unge mænd i nattelivet”. Rådgivende
Sociologer har under forløbet været behjælpelig med råd og vejledning samt
finansieret gavekort til informanter og transskriberingen af interviews.
Jeg vil i denne forbindelse gerne rette en umådelig stor tak til Rådgivende Sociologer
som valgte at finansiere min tilknytning til projektet og i særdeleshed en tak til
Louise Paulsen Rønnov som fungerede som kontaktperson i de indledende faser af
projektet, og som har vejledt omkring praktiske udfordringer og lyttet til overvejelser
omkring undersøgelsesdesign og opgavens udformning. Også en stor tak til Sara Lea
Rosenmeier og Esther Nørregaard-Nielsen som løbende har holdt kontakt til
projektet og som ansatte mig til at udføre opgaven. Og tak til Marianne Rosenkvist
som transskriberede mine interviews.
Og endelig en stor tak til de drenge som har valgt at lade sig interviewe af mig. Tak
fordi de tog sig tiden til at fortælle mig lidt om deres liv, og tak fordi de muliggjorde
dette speciale og den indsigt som jeg har fået.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Bemærkninger:
-
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 2MB
Copyright dato:
2011-08-30
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:12072:4
 Type: Speciale
Alternativ titel: et sociologisk studie af voldelige sammenstød mellem unge drenge
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: Danish - dan
 Datoer: 2010-01-01
 Sider: 106
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse
Forord. 4
Del I. Intro .5
Teoretisk og metodisk ramme 7
Afgrænsning af informantgruppe 8
Ungdomskriminalitetens omfang 8
Registreret ungdomskriminalitet.9
Selvrapporteret kriminalitet 11
Specialets voldsbegreb 12
Specialets horisont.14
Opsamling på horisont.17
Videnskabsteori 20
Del II. Metode 21
Rekruttering og indgang til feltet.22
Oversigt over informanter24
Snowballing og anvendelse af gatekeepers .24
Refleksioner over interviews om følsomme emner 25
Fortrolighedsklausulering og informeret samtykke27
Anvendelse af interviewguide.28
Etiske overvejelser i forbindelse med interviewsituationen .30
Refleksioner over positioneringer i interviewsituationen .32
Betaling for interview.34
Del III. Teoretisk felt 35
Det situationelle perspektiv 35
Den voldelige situation 37
Selvets territorier.38
Kriminalitetens forførelser 39
Det kontekstuelle perspektiv42
Subkulturel kapital 42
Subkulturer med elementer af vold 45
Opsummering af teori 47
Del IV. Analyse . 48
Analytiske greb48
Oplevelsen af den voldelige situation.49
Den voldelige situations strukturerende elementer.53
Verbale dueller 53
Blikket .55
Skubbet .56
Opsamling ‐ voldens dramaturgi 58
Voldens forførende egenskaber .59
Risikoadfærd – brugen af alkohol og stoffer .62
Voldens interaktionsorden 64
Situationens forankring i en subkulturel kontekst .65
Konteksten for voldsanvendelsen .67
Interventionsregler .67
Kropslig kapital .68
Subkulturel respekt og anerkendelse.71
Gruppesolidaritet – neutraliseringen af den kriminelle handling .73
Skift mellem koder for handling.74
Del I. Intro:Forord
3
Del V. Afslutning. 76
Konklusion76
Perspektivering Et
forebyggelsesperspektiv.79
Abstract82
Litteratur 83
Bilag 88
Bilag A: Udviklingen i ungdomskriminaliteten.88
Bilag B: Selvrapporteringsundersøgelser i Danmark .92
Bilag C: Straffelovens § 237 og § 244 §
246 93
Bilag D. Informantbeskrivelser94
Bilag E: Interviewguide.95
Bilag F: Informeret samtykke: 101
Bekendtgørelse af straffeloven102
Bilag G: Transskriptionsguide 103
Bilag H: Betaling for interview. 104
Bilag I: Optagelse og transskribering af interviews 105
 Note: -
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde