de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean

Post

 
 Vis
  Ligand-based affinity purification of the serotonin transporter protein
Item is

Ophav

 Ophav:
Eskildsen, Troels1, Forfatter
Skov Kristensen, Anders2, Vejleder
Tilknytninger:
1Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7016              
2Institut for Medicinalkemi, Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet, København, Danmark, diskurs:7019              
skjul Ophav
Vis Ophav

Indhold

Ukontrollerede emneord: serotonin affinitetsoprensning protetin (S)-citalopram, serotonin affinity-purification protein (S)-citalopram
 Abstract: Major depressive disorder has been identified as the second largest burden of disease. Affective disorders such as depression have been linked to an imbalance in the neurotransmitters serotonin (5-HT) and norepinephrine (NE). In the western world the most prescribed drug class against major depressive disorders are the selective serotonin re-uptake inhibitors (SSRIs) e.g. (S)-citalopram. Besides the positive effects on depression, this class of drugs also possess some disadvantages such as slow onset and some patients don’t even respond to this class of drugs. The regulation of the target protein of the SSRIs – the serotonin transporter (SERT) – is poorly understood. Therefore a better understanding of how SERT is regulated is of utmost interest.
SERT is involved in the regulation of 5-HT in the synapse through re-uptake into the presynaptic neuron. SERT belong to the solute carrier 6 (SLC6) transporter family. Recently the bacterial homologue, the leucine transporter (LeuT) has been crystallised. This crystal structure gave a better understanding of the architecture of the monoamine transporters. Monoamine signaling is dynamically regulated by a diverse set of macromolecules. SERT regulation plays a pivotal role in the trafficking of SERT and the transport activity. Phosphorylation of serine (Ser) and threonine (Thr) residues are suspected to be strictly involved in these processes. Though there is a strong indication that phosphorylation affects the trafficking of SERT – and other monoamine transporters – phosphorylation sites has not yet been recognized from native tissue. SERT has to be purified from native tissue in order to determine specific phosphorylation sites.
SERT has previously been purified from native tissue through a ligand-based approach. This knowledge was utilised and through coupling of (S)-citalopram analogues to solid matrix it was shown that it was possible to selectively retain human (h) SERT while other proteins were washed away. hSERT was found to have a mass at about 60 kDa and rat (r) SERT at 65-75 kDa. These findings were comparable to those stated in the literature. Solubilisation of rSERT from rat brain tissue proved to be a hard discipline. Different buffers and detergents were used in the attempt to solubilise rSERT from rat brain material without success. The salient point proved to be proper preparation of the rat brain material. It was possible to solubilise rSERT completely from synaptosome preparations.
 Abstract: Svær depression udgør i dag den næststørste sygdomsbyrde for verdens sundhedssystemer. Affektive lidelser såsom depression er blevet koblet sammen med ubalance i koncentrationen af neurotransmitterne serotonin (5-HT) og norepinephrin (NE). I den vestlige verden er den mest gængse klasse af medicin som udskrives mod svær depression de selektive serotonin genoptags-hæmmere (SSRIs) som f.eks. (S)-citalopram. Udover de positive sider mod depression besidder denne klasse af lægemidler også en del ulemper såsom langsomt indtrædende virkning, nogle patienter har endog slet ingen gavn af disse lægemidler. Reguleringen af det protein som SSRIerne rammer – serotonin transporteren (SERT) – forstås dårligt. Derfor er en bedre forståelse for hvordan SERT reguleres af stor interesse.
SERT regulerer mængden af 5-HT i synapsen gennem genoptagelse til den presynaptiske neuron. SERT tilhører en familie af transportere som kaldes solute carrier 6 (SLC6) familien. Indenfor det sidste årti er en bakteriel homolog, leucin transporteren (LeuT), blevet krystalliseret. Denne krystalstruktur har bidraget til en bedre forståelse af opbygningen af monoamin transporterne. Monoamin signalering reguleres dynamisk igennem en forskelligartet gruppe af makromolekyler. Reguleringen af SERT spiller en central rolle i fordelingen af SERT og transport aktiviteten. Phosphorylering af serin (Ser) og threonin (Thr) residier er mistænkt for at være nøje involveret i disse mekanismer. Selvom der er et stærkt fingerpeg på at phosphorylering påvirker fordelingen af SERT – og andre monoamin transportere – er specifikke phosphorylerings sites i SERT fra nativt væv endnu ikke blevet opdaget. Det er nødvendigt at SERT oprenses fra nativt væv for at placeringen af sådanne phosphorylerings sites kan blive bestemt.
SERT er tidligere blevet oprenset fra nativt væv via en ligand-baseret tilgang. Denne viden blev udnyttet og via kobling mellem (S)-citalopram og fast matrix lykkedes det selektivt at tilbageholde human (h) SERT mens andre proteiner blev vasket bort. Massen for hSERT blev fastsat til ca. 60 kDa og for rotte (r) SERT til 65-75 kDa. Disse resultater var sammenlignelige med dem der er anført i literaturen. Solubilisering af rSERT fra rotte hjerne væv viste sig at være en svær opgave. Der blev benyttet forskellige buffere og detergenter undervejs i forsøget på at solubilisere SERT uden videre succes. Det afgørende punkt viste sig at være ordentlig bearbejdning af hjernevævet. Det var muligt at solubilisere rSERT fuldstændigt fra synaptosom præparationer.
skjul Indhold
Vis Indhold

Filer

Navn:
troels_eskildsen_speciale.pdf (Hovedtekst)
Bemærkninger:
Inkluderet bilag
Tilgængelighed:
Offentlig
Mime-type / størrelse:
application/pdf / 5MB
Copyright dato:
2010
Copyright information:
De fulde rettigheder til dette materiale tilhører forfatteren.
skjul Filer
Vis Filer

Basal

Bogmærk denne post: https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:12061:3
 Type: Speciale
skjul Basal
Vis Basal

Links

Vis Links

Detaljer

Sprog: English - eng
 Datoer: 2010
 Sider: 104 s.
 Publiceringsinfo: København : Københavns Universitet
 Indholdsfortegnelse: -
 Note: Farmaceut cand. pharm.
 Type: Speciale
skjul Detaljer
Vis Detaljer

Kilde

Vis Kilde